ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از روز دوشنبه 13/6/96 لغایت 15/6/96 به‌صورت صرفاً حضوری از ساعت 9:00 لغایت 15:00 انجام می‌پذیرد. محل ثبت‌نام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ساختمان شماره 1، طبقه اول، روبروی راه‌پله، کتابخانه مرکزی است.

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از روز دوشنبه 13/6/96 لغایت 15/6/96 به‌صورت صرفاً حضوری از ساعت 9:00 لغایت 15:00 انجام می‌پذیرد. محل ثبت‌نام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ساختمان شماره 1، طبقه اول، روبروی راه‌پله، کتابخانه مرکزی است. ضمناً برای ثبت‌نام مدارک همراه داشتن مدارک زیر الزامی است:

1-اصل‌ و 2 برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تائید وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد

2-اصل‌ و 2 برگ‌ تصوير مدرك‌ کاردانی (فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته‌) مورد تائید وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کاردانی قيد شده‌ باشد

3- 1 برگ تصویر ریزنمرات کارشناسی

4- 1 برگ تصویر ریزنمرات کاردانی (فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته‌)

تبصره 1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تائید شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه (اين فرم از دانشگاه‌های محل قبولي قابل دريافت است) را ارائه‌ نمايند.

تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (مورخ 21/3/96 لغايت 28/3/96)دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 31/6/96 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته‌شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي (شماره 1) يا صفحه 258 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ‌2) را از موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به‌عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ‌التحصیلی اعلام‌شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.

5- اصل‌ شناسنامه‌ و 3 سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌ها

6- اصل‌ کارت ملی و 3 سري‌ فتوكپي‌

7- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌رخ‌ 4×3 تهیه‌شده‌ در سال‌ جاري‌

تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌رخ‌ 4×3 تهیه‌شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.

8- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1396مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

9- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت

10- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 97-1396 توسط ارگانهاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير این صورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني كه فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

توجه داوطلباني كه با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان پذیرفته‌شده‌اند و ارگان صادرکننده فرم آنان به ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح است، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذی‌ربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج‌شده در فايل قبولي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي است.

11- اصل‌ گواهي‌ تائید شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 77897/21 مورخ  1393/5/5 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌شده‌اند.

هـ- تذكرات‌ مهم 

1-حضور شخص پذیرفته‌شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام‌شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.

2- معدل‌ ليسانس‌ پذیرفته‌شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام‌شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 ابلاغ گرديده است تا از پذیرفته‌شدگانی كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام‌شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط به عمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذیرفته‌شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان به‌عمل‌آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه‌شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. در صورت لزوم چنانچه در اين رابطه سؤالی دارند مي‌توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

4- از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/96 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

5- در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نیست، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.