چشم ­انداز موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در افق 1404

" موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در افق 1404  دانشگاهي جامع، داراي جايگاه ممتاز در خلق علم و فن­آوري بوده كه از نظر علمي، در سطح ملي و منطقه­ اي مرزشكن و تربيت­ كننده انسان­هايي مؤمن، فرهيخته، آزادانديش و كارآفرين می­باشد. این دانشگاه ؛ پيشرو در توسعه مفاهيم الهام بخش علمي و پژوهش­هاي بنيادي و ارتقاءدهنده تحقيقات توسعه­اي و كاربردي علم و فن­آوري بوده و همچنين از ظرفيت جهاني توانمندسازي فارغ­ التحصيلان و بنگاه­هاي دانش­ بنيان براي شكل ­دهي به الگوي دانش بنيان توسعه ملي، مبتني بر مكتب اسلام برخوردار است".

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه­ ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان­ها و اصول قانون اساسي، در چشم­ انداز بيست ساله:

" ايران كشوري است توسعه ­يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن­آوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام­ بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل. "

جامعه­ ی ايراني در افق اين چشم ­انداز، چنين ويژگي­ هايي خواهد داشت:

-         توسعه­يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش­هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم­سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي­هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسا­ن­ها و بهره­مند از امنيت اجتماعي و قضايی.

-         برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن­آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملی.

-         امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه ­جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

-         برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت­هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره­ مند از محيط زيست مطلوب.

-         فعال، مسئوليت­پذير، ايثارگر، مومن، رضايت­مند، برخوردار از وجدان­كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

-         دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن­آوري در سطح منطقه­ ی آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم­افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

-          الهام­بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم­سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر هم­گرايي اسلامي و  منطقه ­اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه­هاي امام خميني (ره).

-         داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه­ هاي توسعه ­اي و بودجه­ هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرارگيرد كه؛ شاخص ­هاي كمي كلان آن­ها از قبيل نرخ سرمايه­ گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك­هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ، آموزش، پژوهش و توانايي­هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست­ هاي توسع­هاي و اهداف و الزامات چشم­انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست­ ها و هدف­ها به صورت كامل مراعات شود. شايان ذكر است اين چشم ­انداز مبناي تنظيم سياست­ هاي كلي چهار برنامه ­ی پنج ­ساله آينده كشور خواهد بود و افق جهت­ گيري كلي فعاليت­هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص مي­نمايد

- راهبردهاي سند چشم ­انداز

1) گسترش اختيارات و افزايش استقلال دانشگاه

2) تبيين مشخصه­هاي دانشگاه اسلامي و تدوين نقشه­ی فرهنگي دانشگاه

3) توسعه كرسي هاي نظريه­ پردازي خصوصاً در حوزه علوم انساني با تكيه بر تعاليم دين مبين اسلام

4)  ارتقاء فرهنگ و اخلاق حرفه­اي

5) تقويت و بهره ­برداري از پتانسيل­ هاي دانشگاه از طريق:

          - گسترش دوره­ هاي مشترك بين­المللي

          - گسترش واحدهاي آموزش عالي خصوصي وابسته به دانشگاه

6) اصلاح و بهبود هرم دانشجويي از طريق:

           - گسترش دوره­هاي تحصيلات تكميلي

7) ارتقاء سطح كيفي علمي دانشگاه از طريق:

          - روزآمد نمودن مطالب و رشته­هاي تحصيلي دانشگاه

          توسعه آموزشهاي بين رشته­اي

          تربيت دانشجويان چند گرايشي

8) ارائه بخشی از دروس رشته­ های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در قالب یادگیری الکترونیکی

9) توسعه شركت­هاي دانش بنيان (گسترش پارك علم و فن­آوري و تعميق رابطه­ آن با بدنه­ی دانشگاه)

           توسعه­ی شركت­هاي لنگر با محوريت اعضاء هيأت علمي و كاركنان

          گسترش شركت­هاي زايشي از فارغ ­التحصيلان دانشگاه

          توسعه­ی دوره­ هاي پيش رشد براي ارتقاء توان نوآوري

10) توسعه­ی ارتباط با بازاركار و جهت­گيري در راستاي نيازهاي علمي و پژوهشي جامعه از طريق:

افزايش فرصت­هاي مطالعاتي داخلي و در صورت لزوم، خارجي

افزايش درصد پايان نامه ­هاي داراي حمايت مالي

11) ارتقاء سطح كمي و كيفي ساختمان­ها و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

12) توسعه نظام فراگير كامپيوتری (زيرساخت و روساخت(

13) توليد نظريه­ ها و الگوهاي پيشرفت علم، مبتني بر ارزش­هاي اسلامي

14) توجه ويژه به نقش تربيتي دانشجويان، مبتني بر آموزه ­هاي اسلامي

15) حضور فعال و گسترده در مجامع بين ­المللي جهت گسترش علم و دستيابي به دانش جهاني

16) تقويت و گسترش همكاري با ساير نهادهاي علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی کشور