مأموريت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در حوزه­هاي آموزش، پژوهش و فناوري در سطح استان و ملي فعاليت دارد و قلمرو علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، هنر و معماري و علوم نوين را در اولويت برنامه­هاي خود قرار داده است و با بهره­گيري از آموزش­هاي دين مبين اسلام و ارزش­هاي بنيادين انقلاب اسلامي و با بهره­مندي از اساتيد، انديشمندان، فرهيختگان و كاركنان مومن، شايسته و متدين توليدكننده نظريه­هاي علمي و تأمين كننده نيازهاي فكري و علمي جامعه اسلامي مي­باشد. اين موسسه ضمن حفظ كرامت علم و عالمان با برقراري عدالت، اقدام به ايجاد فرصت­هاي برابر جهت شكوفائي و پرورش استعدادهاي علمي و فني كشور نموده و درصدد است، اولين دانشگاه غیرانتفاعی در سطح استان خوزستان باشد.

از طرفي با تربيت انسان­هاي مومن، فرهيخته و داراي توان علمي بالا؛ توليد علم، نوآوري و فن­آوري­هاي نوين را براي رسيدن به سربلندي و موفقيت هرچه بيشتر ايران اسلامي و جهان اسلام در زمان حال و آينده
برنامه­ريزي
مي­كند. همچنين با مرزشكني علمي و تعامل با دانشگاه­ها و انديشمندان در زمينه­ی نظريه­هاي جديد، پژوهش­هاي بنيادين، فن­آوري و نوآوري علمي و كاربردي اهتمام ويژه­اي داشته و جهت موفقيت بيشتر، خود را به حركت و گذر از مرزهاي دانش و رقابت­هاي علمي در جهت توسعه علوم و تكنولوژي­هاي همسو با اصول و ارزش­هاي اسلامي ملزم مي­داند. اين موسسه ضمن همكاري همه جانبه با ساير دانشگاه­ها در سطح ملي، موسسه را محيط پرورش انديشمندان، محققين و متخصصين و مكاني براي همكاري، هم­افزایي و اشاعه فكرهاي نوين براي اعتلاي زندگي فردي و اجتماعي در فضاي مناسب آزادانديشي فكري و نقدپذيري علمي بر اساس اصول و مباني دين مبين اسلام مي­داند.

در ضمن، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان با تعامل با مجموعه اجرایي كشور، تأمين كننده نيروهاي مومن و متخصص در عرصه­هاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي بوده و با انجام پژوهش­ها و تحقيقات بنيادي، تأمين نيازهاي علمي و كاربردي جامعه در تمامي سطوح را از وظایف خود مي­شمارد.

محورها و مأموریت های آموزش عالی استان و توسعه رشته مقاطع تحصیلی

عملیاتی کردن اهداف کلان برنامه ایران 1404 و به تبع آن جایگاه نخست در علم و فناوری منطقه نیازمند عزمی راسخ و اراده ای پولادین است. نقشه جامع علمی کشور به مانند چراغی هدایت گر فعالیتهای علمی کشور شده و نگرشی جامع را در این زمینه به دست می دهد. دانشگاه ها به عنوان خط مقدم جبه های تولید علم ، انتقال و تبدیل آن وظایفی بر عهده دارند. تفاوت در وظایف و محور فعالیتها نه تنها دلیلی بر ضعف یا ارجحیت نبوده بلکه زمینه کمال کلی را فراهم می آورد.

جدول2-1: محورها و مأموریت های استانی

ردیف

 

مأموریتهای استانی

زیر نظام های آموزش عالی :                                    دانشگاه های

دولتی

علوم پزشکی

پیام

نور*

آزاد اسلامی*

موسسات غیرانتفاعی

جامع علمی کاربردی

آموزشکده ها

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

           1            

تولید دانش

ü

ü

 

ü

ü

 

 

 

           2            

انتقال دانش

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

           3            

تبدیل دانش (کاربردی، تجاری سازی )

ü

ü

 

 

ü

ü

 

ü

           4            

استفاده از مزیت های نسبی استانی و
 منطقه ای

ü

ü

ü

 

ü

ü

 

 

           5            

پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

           6            

احیاء و ترویج علوم و هنرهای بومی

ü

 

 

 

 

ü

 

 

           7            

توسعه و ترویج هنر و معماری اسلامی

ü

 

 

 

ü

ü

 

 

           8            

ارتقاء سواد عمومی و تخصصی جامعه

ü

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

           9            

ارتقاء سطح مهارت کارکنان دولتی و شرکتها

ü

ü

 

 

ü

ü

 

 

         10          

تأمین نیروی انسانی ماهر و فنی ( سطح تکنسین و کاردان)

ü

 

 

ü

ü

ü

 

 

         11          

تأمین نیروی انسانی تخصصی (سطح کارشناس )

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

ردیف

 

مأموریتهای استانی

زیر نظام های آموزش عالی :                                    دانشگاه های

دولتی

علوم پزشکی

پیام

نور*

آزاد اسلامی*

موسسات غیرانتفاعی

جامع علمی کاربردی

آموزشکده ها

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

         12          

تأمین نیروی انسانی تخصصی ( سطح تحصیلات تکمیلی )

ü

ü

 

ü

 

 

 

ü

         13          

توسعه علوم وابسته به صنعت نفت

ü

 

 

 

ü

 

 

 

         14          

توسعه علوم وابسته به کشاورزی و دامداری

ü

 

ü

ü

 

 

 

ü

         15          

توسعه علوم وابسته به دریا

ü

ü

 

 

 

 

 

ü

          16          

توسعه علوم وابسته به حمل و نقل

ü

 

 

ü

 

 

 

ü

         17          

توسعه علوم وابسته به اقتصاد و تجارت

ü

 

ü

ü

ü

 

 

ü

         18          

توسعه علوم انسانی با توجه به تنوع قومی

ü

 

ü

ü

ü

 

 

ü

         19          

توسعه علوم انسانی با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک

ü

 

ü

 

ü

 

ü

 

         20          

پاسخگویی به نیازهای دینی و مذهبی با تکیه بر تشیع

ü

 

ü

 

ü

 

ü

 

         21          

پاسخگویی به نیازهای فنی صنایع بالادستی

ü

 

 

ü

ü

 

 

ü

         22          

پاسخگویی به نیازهای فنی و تحقیقاتی کشاورزی استان

ü

 

 

ü

ü

 

 

ü

         23          

پاسخگویی به نیازهای فنی صنایع میانی استان

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

         24          

پاسخگویی به نیازهای فنی صنایع پایین دستی استان

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

         25          

ارتقاء بازدهی و بهره وری صنایع دستی استان

ü

 

 

 

 

ü

ü

ü

          26          

پاسخگویی به نیازهای صنعت توریسم و آموزش های مربوط در استان

ü

ü

 

ü

 

 

 

ü

         27          

پاسخگویی به نیازهای فنی و تحقیقاتی باستان شناسی استان

ü

 

 

ü

 

 

 

ü

         28          

توسعه رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

 

ü

 

 

 

 

 

 

         29          

توسعه رشته های تخصصی و فوق تخصصی علوم پیراپزشکی ـ توانبخشی و داروسازی

 

ü

 

 

 

 

 

 

         30          

مرکزیت پاسخگویی پزشکی حوزه جنوب غرب و حوزه نفوذ در خلیج فارس

 

ü

 

 

 

 

 

 

         31          

ارتقاء علوم تربیت بدنی و توسعه متناسب با اقلیم استان و حوزه نفوذ اقلیمی

ü

 

ü

ü

 

 

ü

ü

         32          

انتقال فناوری های پیشرفته و نوین

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

ü

 

 

 

ردیف

 

مأموریتهای استانی

زیر نظام های آموزش عالی :                                    دانشگاه های

دولتی

علوم پزشکی

پیام

نور*

آزاد اسلامی*

موسسات غیرانتفاعی

جامع علمی کاربردی

آموزشکده ها

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

         33          

پاسخگویی به نیازهای فنی و تحقیقاتی منابع آب و انرژی استان

ü

 

 

ü

ü

 

 

ü

         34          

مطالعه و توسعه منابع انرژی نوین

ü

 

 

 

 

 

 

 

         35          

هماهنگی و همکاری علمی در جهت هم افزایی

ü

ü

 

 

 

 

 

 

          36          

تربیت هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه های استان

ü

 

ü

 

 

 

 

 

         37          

گسترش و ارتقاء آموزش مجازی

ü

 

 

ü

 

ü

 

 

         38          

توسعه دانش منایع طبیعی و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2: محورها و مأموریت های ملی

جدول 2-2: محورها و مأموریت های ملی

ردیف

 

مأموریتهای ملی

زیر نظام های آموزش عالی :                                    دانشگاه های

دولتی

علوم پزشکی

پیام

نور*

آزاد اسلامی*

موسسات غیرانتفاعی

جامع علمی کاربردی

آموزشکده ها

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

           1            

ارتقاء دانش و فن در حوزه نفت و گاز

ü

 

 

ü

 

ü

 

ü

           2            

ارتقاء دانش مهارتهای فنی حفاری

ü

 

 

ü

 

ü

 

ü

           3            

ارتقاء دانش مهارتهای فنی پتروشیمی و پالایشی

ü

 

 

ü

 

ü

 

ü

           4            

ارتقاء دانش مهارتهای فنی انرژی برق آبی

ü

 

 

ü

 

 

 

ü

           5            

ارتقاء دانش حفظ و بهره برداری از منابع آب

ü

 

 

ü

ü

ü

 

ü

           6            

ارتقاء دانش حفظ و توسعه علوم آبزیان دریایی

ü

ü

 

ü

 

 

 

 

           7            

ارتقاء دانش و علوم کشاورزی مناطق گرمسیری

ü

 

 

ü

 

 

 

 

           8            

ارتقاء دانش هوا و فضا و دانش های وابسته

ü

 

 

ü

 

 

 

 

           9            

ارتقاء دانش علوم دریا و علوم وابسته

ü

 

 

ü

 

 

 

 

         10          

ارتقاءدانش دریانوردی و علوم وابسته

ü

 

 

ü

 

ü

 

 

         11          

ارتقاء سطح دانش علوم زیست محیطی

ü

ü

ü

ü

 

ü

 

 

         12          

تربیت هیأت علمی دانشگاه های استانهای همجوار

ü

ü

 

 

 

 

 

ü

         13          

ارتقاء دانش پزشکی با تأکید بر بیماریهای منطقه ای

 

ü

 

 

 

 

 

ü

         14          

ارتقاء دانش پزشکی با تأکید بر طب مناطق گرمسیری

 

ü

 

 

 

 

 

 

         15          

ارتقاء دانش جامعه شناختی منطقه ای

ü

 

ü

ü

 

 

 

 

          16          

توسعه علوم ارتباطات اجتماعی منطقه ای

ü

 

ü

ü

 

 

 

 

         17          

توسعه مطالعات سیاسی اجتماعی

ü

 

 

ü

 

 

 

 

         18          

توسعه مطالعات آسیب شناسی دینی و فرهنگی

ü

 

 

 

ü

 

 

ü

         19          

ارتقاء دانش تربیت بدنی در جهت ورزش قهرمانی و همگانی

ü

 

ü

ü

ü

 

 

 

2-3: محورها و مأموریت های فرا ملی

جدول 2-3: محورها و مأموریت های فرا ملی

ردیف

 

مأموریتهای فراملی

زیر نظام های آموزش عالی :                                    دانشگاه های

دولتی

علوم پزشکی

پیام

نور*

آزاد اسلامی*

موسسات غیرانتفاعی

جامع علمی کاربردی

آموزشکده ها

پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

           1            

ایجاد واحدهای بین المللی

ü

ü

 

ü

 

 

 

 

           2            

انجام همکاری بین المللی بین دانشگاهی منطقه ای و فرا منطقه ای

ü

ü

 

ü

 

ü

 

 

           3            

ایجاد دوره های مشترک آموزشی

 بین المللی

ü

ü

 

 

 

ü

 

 

           4            

انجام پروژه های مشترک آموزشی

 بین المللی

ü

ü

 

 

 

ü

 

 

           5            

اجرای مطالعات و انجام پروژه های
بین المللی منطقه ای بیابان زدائی

ü

 

 

 

 

ü

 

 

           6            

برگزاری دوره های مشترک آموزشی صنعت گردشگری در حوزه کشورهای خلیج فارس

ü

 

 

ü

 

 

 

 

           7            

تبادل استاد و دانشجو در کشورهای حوزه خلیج فارس

ü

ü

 

 

 

ü

 

 

           8            

تدوین متون درسی مشترک مورد توافق دانشگاه های حوزه خلیج فارس

ü

ü

 

 

 

ü

 

 

           9            

ایجاد تسهیلات جهت انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در
دانشگاه های  حوزه خلیج فارس

ü

ü

 

ü

 

ü

 

 

         10          

ایجاد تسهیلات جهت جذب دانشجو از کشورهای حوزه خلیج فارس در رشته های علوم انسانی به ویژه علوم دینی

ü

 

 

ü

 

ü

 

 

 

 

 

         11          

روان سازی برگزاری کارگاه های آموزشی بین کشورهای حوزه خلیج فارس ویژه اعضای هیأت علمی

ü

ü

 

ü

 

ü

 

 

         12          

ایجاد تعامل برای اعتلای فرهنگ سلامت در کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق مشارکت برای ارتقاء آموزش های پزشکی

ü

ü