- اهداف كيفي موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سند چشم ­انداز

1) توسعه و تقويت استقلال دانشگاه

2) ارتقاء جايگاه منطقه ­اي و بين­المللي دانشگاه

3) گسترش اختيارات مديريت­هاي دانشگاه و توسعه نظارت بر مبناي شاخص­هاي عملكردي

4) توسعه متناسب فضاي مجازی (دو فضايي نمودن متناسب امور اجرايي، آموزشي و پژوهشي دانشگاه)

5)  افزايش بهره­وري

6) تعميق معرفت ديني در دانشگاه و ارتقاء همه­جانبه و موزون فرهنگ دانشگاهيان مبتني بر انديشه و گفتمان جامعه ­ی صالح

7) تربيت انسان­هاي چند بعدي و تقويت جسم و روح در كنار كسب علم

8) كاهش جو تنش سياسي و ايجاد انگيزه و هيجان مثبت در دانشگاهيان

9) گسترش رشته­هاي جديد و زمينه­هاي نوين علمي در رشته­ هاي موجود

10) انطباق دوره ­هاي آموزشي با نيازهاي واقعي كشور

11) ارتقاء مستمر سطح و كيفيت آموزشي دانشگاه

12) گسترش و تعميق فعاليت­هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي

13) افزايش ميزان انطباق فعاليت­هاي پژوهشي با نيازهاي كشور

14) ارتقاء توان و روحيه نوآوري و كارآفريني

15) تجاري­سازي و به­كارگيري دستاوردهاي پژوهشي و فن­آوري دانشگاه

16) ارتقاء سطح كيفي و بهبود هرم اعضاء هيأت علمي

17) ارتقاء كيفی (علمي و توان اجرايي) كاركنان غير هيأت علمي و بهبود هرم سطح تحصيلي آن­ها

18) ارتقاء كيفيت معيشت و رفع مشكلات شغلي كليه كاركنان

19) ايجاد فضا و عوامل محيطي مناسب منطبق با استانداردهاي علمي و آموزشي روز دنيا و برخوردار از فرهنگ ديني و ملي

20) ارتقاء مستمر كمي و كيفي تجهيزات و امكانات آموزشي و پژوهشي               

6-2- راهبردهاي سند چشم­انداز

1) گسترش اختيارات و افزايش استقلال دانشگاه

2) تبيين مشخصه­هاي دانشگاه اسلامي و تدوين نقشه­ی فرهنگي دانشگاه

3) توسعه كرسي­هاي نظريه­پردازي خصوصاً در حوزه علوم انساني با تكيه بر تعاليم دين مبين اسلام

4)  ارتقاء فرهنگ و اخلاق حرفه­اي

5) تقويت و بهره­برداري از پتانسيل­هاي دانشگاه از طريق:

          - گسترش دوره­هاي مشترك بين­المللي

          - گسترش واحدهاي آموزش عالي خصوصي وابسته به دانشگاه

6) اصلاح و بهبود هرم دانشجويي از طريق:

           - گسترش دوره­هاي تحصيلات تكميلي

7) ارتقاء سطح كيفي علمي دانشگاه از طريق:

          - روزآمد نمودن مطالب و رشته­هاي تحصيلي دانشگاه

          توسعه آموزشهاي بين رشته­اي

          تربيت دانشجويان چند گرايشي

8) ارائه بخشی از دروس رشته­های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در قالب یادگیری الکترونیکی

9) توسعه شركت­هاي دانش­بنيان (گسترش پارك علم و فن­آوري و تعميق رابطه­ آن با بدنه­ی دانشگاه)

           توسعه­ی شركت­هاي لنگر با محوريت اعضاء هيأت علمي و كاركنان

          گسترش شركت­هاي زايشي از فارغ­التحصيلان دانشگاه

          توسعه­ی دوره­هاي پيش رشد براي ارتقاء توان نوآوري

10) توسعه­ی ارتباط با بازاركار و جهت­گيري در راستاي نيازهاي علمي و پژوهشي جامعه از طريق:

افزايش فرصت­هاي مطالعاتي داخلي و در صورت لزوم، خارجي

افزايش درصد پايان نامه­ هاي داراي حمايت مالي

11) ارتقاء سطح كمي و كيفي ساختمان­ها و تجهيزات آموزشي و پژوهشي

12) توسعه نظام فراگير كامپيوتری (زيرساخت و روساخت(

13) توليد نظريه­ها و الگوهاي پيشرفت علم، مبتني بر ارزش­هاي اسلامي

14) توجه ويژه به نقش تربيتي دانشجويان، مبتني بر آموزه­هاي اسلامي

15) حضور فعال و گسترده در مجامع بين­المللي جهت گسترش علم و دستيابي به دانش جهاني

16) تقويت و گسترش همكاري با ساير نهادهاي علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی کشور