كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

  • اخبار
  • اعضاء
  • انفورماتیک
  • معرفی دانشگاه
  • فرم های پویا
دکتر شاکری نژاد در پی ابراز خرسندی از اعضای مجتمع, اصل شایسته سالاری را در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی با نگرش به رضایتمندی اعضا از مدیریت ها عنوان کرد وتلاش جهت پیشرفت در این مجموعه بزرگ رابا استعانت از خدای متعال و صبر,همدلی و همگرایی ایجاد شده در این مجموعه رامایه افتخارخود و خانواده بزرگ جهاددانشگاهی خواند و افزود اصل منابع انسانی و ارجحیت به اصل شایسته سالاری را ملاک قرار داده ایم تا امروز بر قله افتخار در سطح اول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بدرخشیم. درپایان از زحمات تمای پرسنل مدیران , روسا ,کارمندان تمامی حوزه ها تشکر و قدردانی کردند و برای همگی در سال جدید آرزوی موفقیت نمودند.